Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Genel

Zigomatik Ne Demektir?

Gelişen teknoloji sayesinde hayatımızın birçok alanında yeni uygulamaları gözlemlemekteyiz. Bu paralelde gelişim gösteren diş hekimliği uygulamalarıyla beraber yeni yöntem ve tekniklerle yeni tedavi yöntemleri geliştirilmekte ve imkânsız gibi görünen diş ve diş eti problemleri artık sorun olmaktan çıkmaktadır. Bilinen yöntemlerle çene kemiği içine müdahale ederek gerçekleştirilen implant tedavisi zigoma implant yöntemi ile başka bir boyut kazanmıştır.

İngilizce de zygoma olarak bilinen ve dilimize zigomatik olarak tercümesi yapılan tedavi yöntemi aslında çene kemiği yerine elmacık kemiği kullanılarak yapılan bir implant tedavisidir. Destek alınan unsur çene yerine elmacık kemiği olması münasebetiyle implantlar daha uzundur. Normal implant tedavisi ile bir sonuç alınamayacağı değerlendirilen durumlarda zigomatik implant tedavisi tercih edilmekte olup %75 – %100 gibi azımsanmayacak seviyede bir başarı yüzdesine sahiptir.

Zigoma Kemiği Neresidir?

Elmacık kemiği olarak da bildiğimiz zigome kemiği dört köşeli ve küçük yapısıyla bilinmektedir. Dört çıkıntısı vardır ve bu tür tedavilerde en önemli destek yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Zigoma İmplant Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?

Zigomatik implant genellikle;

  • Uzun seneler süresince total protezi olan bireylere (Total protezin kullanımı yıllar sürdüğü takdirde kemik yapısının ileri seviyede erime meydana geldiği gözlemlenmektedir. Bu tür durumlarda zigomatik implant tedavisi kalıcı ve çözüm odaklı bir tedavi olarak görülmektedir.)
  • Kemik erime rahatsızlığı olan bireylere,
  • Üst çene için bilinen implant tedavisi uygun görülmeyen bireylere,
  • Üst çenesi implant tedavisi için yeterli dayanıklılıkta olmadığı değerlendirilen bireylere,
  • Tümör oluşumu veyahut kanser hastalığı münasebetiyle çenesinin bir bölümü ya da tamamını kaybeden bireylere uygulanabilir.

Zigoma İmplant Tedavisinin Avantajları Nedir?

Bilinen implant tedavisine göre daha zorlu bir tedavi süreci bulunan zigoma implant tedavisinin en kayda değer avantajı olarak; çeşitli nedenlerle (kanser, tümör ve kemik erimesi gibi rahatsızlıklar sebebiyle olabilir) üst çene kemiği olmayan hastalara uygulanabilirliği söylenebilir. Zira böyle durumlarda yeni bir kemik doku oluşturma işlemlerinin yapılmakta ve bu işleminde oldukça uzun süre aldığı ve maliyetli bir yöntem olduğu bilinmektedir.