Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Genel

ORTODONTİK TEDAVİ ÇEŞİTLERİ

ORTODONTİK TEDAVİ NEDİR?

Ortodonti: Diş hekimliğinin alt dallarından birisidir. Özellikle ilgilendiği konu ise dişlerin dizilişinde oluşan aksamalar ya da yapısal sorunlar ve buna ek olarak bazen insanlarda görülebilen çene deformasyonlarıdır. Yani ortodonti; konumları bozuk olan dişlerin ve çenenin belirlenmesi, sorunun erkenden anlaşılıp hemen tedavi işlemlerine başlanması ve sorunun devam etmesinin önlemesini sağlar. Toplumda sık sık kullanılan diş teli tedavisi bu alanı ilgilendirir.

Ortodonti kelimesinin kökeni ise eski Yunancadaki orthos (düz, düzeltmek) ve odont (diş) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan yabancı kökenli bir sözcüktür. Ortodonti kelimesini kökeni, alanın amacını açık ve net bir şekilde belirtmektedir.

ORTODONTİK BOZUKLUK ÇEŞİTLERİ

  • Overbite: Üst dişlerin, alt dişleri ortalama olması gerekenden daha fazla örtmesidir. Bu bozukluk yüzünden üst dişler alt dişlerden daha önde konumlanmaktadır. Ortodontik tedavi ile diş teli takılarak çözülme imkânı vardır.
  • Underbite: Alt çenede bulunan dişlerin üst çenedekine oranla daha önde olması durumu ile açıklanır. Overbite sorununda da olduğu gibi diş teli ile çözülme imkânı vardır.
  • Crossbite: Alt ve üst dişlerin ters kapanış göstermesi durumudur. Ortodontik tedavi çeşitleri ile düzeltilmesi mümkündür.
  • Openbite: Arka dişlerin deredeyse kapanma durumunda birbirine değidiği zamanda dahi ön dişlerin birbirlerine temas etmesi ve dişler arasında hava boşluğu kalmaması durumudur. Diş teli ile çözülebilmesi mümkündür.
  • Boşluklar: Genetik nedenlerle ya da dış sebepler yüzünden kaybedilen dişler arasında boşukların olması durumudur. Diş teli veya protez dişler ile çözülmesi mümkündür.
  • Çapraşıklık: Bir çenede ya da iki çenede de dişlerin olması gerektiği gibi çıkması için yeterli alanın bulunmaması ve oluşan sıkışıklığın, dişlerin dizilim bozukluğuna neden olması durumudur. Ortodontik tedavi yöntemleri ile çözülmesi mümkündür.

ORTODONTİK TEDAVİ ÇEŞİTLERİ

  • Metal Diş Teli: En eski, en dayanıklı ve diğerlerinde oranla daha sık kullanılan diş teli türüdür. Hem çene hem de dişlerin yapısı düşünüldükten sonra diş hekimleri tarafından sizlere takılması söylenen diş teli türüdür. Ortodontik tedavi fiyatlarının da uygun olması nedeniyle çokça tercih edilir. Diş içinden veya diş dışından takılması mümkündür. Estetik açıdan pek iç açıcı olmasa da neredeyse her probleme uygun olan tedavi yöntemidir.
  • Şeffaf Diş Teli: Bu diş teli çeşidi ile metal diş teli arasında işlevsel pek bir fark bulunmaz. Şeffaf diş telleri genellikle porselen materyallerden üretildiği için daha estetik görünür ve diş yapısına benzer bir yapıda bulunur.
  • Lingual Diş Teli: Diş telinin en büyük sıkıntısı olan rahatsız edici görüntüsünü ortadan kaldırmak için özel olarak geliştirilen lingual diş telleri; dişin görülen dış bölgesi yerine iç bölgesine yerleştirilir. Maliyeti diğer diş tellerine göre daha yüksek olabilir.
  • Şeffaf Plak: Kısmen hafif diş ve çene bozukluklarını çözmek ve dışarıdan pek fark edilmemesini sağlamak için genellikle bu diş teli kullanılır.