Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Genel
diş gıcırdatma

Diş Gıcırdatma

Diş gıcırdatma yani bruksizm, en özet haliyle; dişlerin bilinçsizce sıkılması şeklinde karakterize olan bir rahatsızlıktır.

Uykuda diş gıcırdatma; uyku esnasında bilinç dışı şekilde gerçekleşen istemsiz ve ritmik gıcırdatma ve diş sıkma eylemidir. Diş gıcırdatma normal dışı bir durumdur ve tedavisi ihmal edilmemelidir. Toplumda görülme sıklığının yüzde 20 gibi yüksek bir oran olduğu bilinmektedir. Tanı konulması zor bir alışkanlık olan bruksizme sebep olabilecek etkenler arasında stres, uyku kalitesinin düşüklüğü, alerji ve oklüzal bozuklukların yer aldığı düşünülmektedir.

Diş gıcırdatma genetik mi?

Diş gıcırdatma genetik mi?” sorusunun cevabı ise henüz tam olarak verilebilmiş değildir. Her ne kadar uzmanların bir kısmı genetik olduğunu düşünüyor olsa da henüz uyku bruksizmi için spesifik bir gen bulunamamıştır.

Diş Gıcırdatma Tedavisi

Can sıkıcı bir alışkanlık olan diş gıcırdatmanın tedavisi için pek çok alternatif yöntemden söz edilebilir. Gece plağı, fizik tedavi, ozon tedavisi, akupunktur, farmakoloji tedaviler, hatta hipnoz, söz konusu yöntemler arasında yer alır. Tüm bu yöntemlerin ortak amacı; gıcırdatmayı azaltmak ve ardından tamamen ortadan kaldırmak, kişinin kaliteli bir uyku uyumasına yardımcı olmak, yüz bölgesinde diş gıcırdatmadan kaynaklı ağrıları ortadan kaldırmaktır.

Diş gıcırdatma plağı olarak da bilinen gece plağı, son derece etkili ve kalıcı bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkar. Söz konusu özel ağız plak desteği ile diş gıcırdatmaya bağlı olarak ortaya çıkabilecek diş aşınmalarının önüne geçilebilir. Gece plakları kişiye özel olarak tasarlanır.

Uzman diş hekimi uygun bulması halinde, diş gıcırdatma ve sıkma sorunu yaşayan kişilere gece plağı ile tedavi önerir. Bunun yanında kişiye ağız hijyenine dikkat etmesi gerektiğini anlatır. Aynı şekilde bozuk ve düzensiz uykular da diş gıcırdatmayı tetikleyebileceğinden bu konuda da hastaya önerilerde bulunur. Son olarak kişinin diş gıcırdatma eğilimi sağlıksız yaşam pratikleriyle de doğru orantılıdır. Dolayısıyla uzman hekim bu konunun da altını çizer.

Diş gıcırdatma, diş sıkma ve diğer tüm ağız-diş sağlığı problemleriniz için DentSpi Ailesi ile tanışın. Modern ve inovatif diş hekimliği uygulamalarını; sağlığı, zanaatı ve sanatı aynı potada eriten profesyonel ve benzersiz bakış açısını temsil eden DentSpi, sizi bireysel ve etkili tedavilerle buluşturmaya hazır!