Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Genel

20’lik Diş Tedavisi Nedir?

20’lik diş çene kemiğinin en arka bölümünde yer alır. Çoğunlukla 17 ve 25 yaşları arasında çıkmaya çalışan bir diştir. Fakat ismi gereği 20 yaşında çıkacak diye kesin bir yargı da bulunmak yanlış olur. Kim zaman 17 yaşında çıkmayı denerken kimi zaman da 30 yaşında çıkmaktadır.

20’lik diş çıkma sürecinde oldukça acı ve ağrı veren durumlar meydana geldiği için bu süreç can acıtıcı bir süreç olarak hafızalara kazınmıştır.

Neden Geç Çıkar?

                Yukarıda da bahsedildiği gibi ismi gereği 20 yaşında çıkacak diye bir yargı da bulunulamaz. Çene kemiğinde dişler bir sıra bir düzen içerisinde sürülmektedir. Çok büyük değişiklikler olmamaklar birlikte dişler genellikle, süt, ö, köpek, azı ve 20’lik diş sırasıyla sürülmeye başlarlar.

Yaş büyüdükçe bununla orantılı olarak çene kemiği de büyümekte ve gelişmektedir. 20’lik dişlerde bu zamanlama ile çene kemiğinin gelişimini tamamlamasını müteakip kemiğin son kısımlarında 20’lik dişler çıkmaya başlar. 20’lik diş çıkarken çene kemiği gelişiminde yaşanan sıkıntılar sebebiyle kendine yer bulamaz ise kişi de ağrı ve acılar yaratmaya başlar.

Tüm 20’lik Dişlerin Çekilmesi Mi Lazım?

                20’lik dişler yarattıkları ağrılı süreç sebebiyle akıllarda hep çekilince rahata kavuşulan bir durum gibi kalmaktadır. Aynı zamanda bu dişler içinde zamanı gelince mutlaka çekilmelidir diye de bir aldı oluşmuş olabilir. Bu yaklaşım oldukça yanlıştır. Ağız ve diş sağlığında diş hekimlerinin esas yönelim mevcut dişin kurtarılması yönündedir.

                20’lik dış çeneye sürülürken kimi zaman gömülü olarak kalabilir. Kim zaman çeneye sürülürken çaprak bir şekilde ilerler ve yanlardaki dişleri rahatsız eder. Bu sebeple de diş dizilimini bozar. Bu ve bunun gibi ortodontik sıkıntıların meydana geldiği ve ağrılı acılı durumların yaşandığı zamanlarda 20’lik dişlerin çekilmesi yoluna gidilebilir.

Hangi Durumlarda Çekilir?

                Kemik gelişim sürecinin kimi zaman tamamlanmasına yakın müteakip sürülmeye başlaması münasebetiyle birtakım sorunlar yaratabildiği için ve ayrıca;

  •  Çürük,
  • Diş Eti Hastalıkları,
  • Kist Oluşumu gibi sebeplerle karşı karşıya kalındığında 20’lik dişlerin çekilmesi yoluna gidilebilmektedir.

Bu karar elbette ki etraflıca yapılan bir diş hekimi muayenesi sonrası verilebilecek bir karardır. Bu tür durumlarda mutlaka diş hekimi ziyarete edilmeli ve değerlendirme yapması sağlanmalıdır.